Financieel vastgoedbeheer

  • Homestate Vastgoedbeheer registreert en verwerkt de ontvangsten en bewaakt de tijdige en correcte betaling van de verschuldigde huurpenningen.
  • Het innen van de huurpenningen, servicekosten en overige voorschot bedragen wegens leveringen en diensten.
  • Verzenden van herinneringen, aanmaningen en ingebrekestellingen inzake achterstallige bedragen.
  • Homestate Vastgoedbeheer rapporteert periodiek aan de opdrachtgever.
  • In overleg met de opdrachtgever zal eventueel gebruik gemaakt worden van een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of een advocatenbureau, indien juridische bijstand nodig is.
  • Jaarlijks indexeren van de huren.
  • Als beheer klant ontvangt u 50% korting op de verhuur courtage.

Totaalkosten financieel beheer: € 25,00 excl. 21% BTW per maand.  

Voor onze beheerrelaties hanteren wij 50% korting op de verhuur fee van één maandhuur. 

Neem contact op